Modtagegruppe Nibe

Tyskerne forlader Nibe 1945

Nibe gruppens opstart 

 

Modstanden i Nibe voksede.

Nibe FDF havde en terrænsportsafdeling. Tre medlemmer herfra gik på skole i Aalborg og blev her kontaktet til og orienteret om organisationen Frit Danmark gennem adjunkt Arne Nielsen.

En af de tre have illegalt i Aalborg nogle måneder, men i foråret 1943 kom den første sending illegale blade til Nibe.

Gruppen med de tre blev nu udvidet til seks FDF førere, der dagligt kom sammen og kendte hinanden og var sikre på hinanden.

Bladene blev omdelt i løbet af natten til sikre folk, der gennem bladene blev orienterede om ting, der ikke stod i avisen.

Modstandsgruppen i Nibe, der startede med seks mand var nu udvidet til 14 mand uden at alle kendte hinanden. Men nu var det nye opgaver.

Nibegruppen havde fået ordre til at forberede sig på nedkastningsopgaver.

De føste 5 mand i gruppen var Knud Erik Schiønning,

Niels Jørgen Jensen og Eskild Bondesen, der gik i skole i Aalbrg, samt Karl Salling Møller og Poul Søndergaard. Kort efter kom Martin Carlsen med. De var alle ledere i FDF. Nibegruppen blev udvidet, uden at den første del af gruppen vidste noget.

Kun en enkelt havde kontakt. De nye var

Frank T. Laursen,

Holger Jepsen, 

Jørgen Kirk Christensen

Aage Kirk Christensen

 August Hansen

Henning Højgaard

Kaj Christensen

Aage Larsen

Olaf Kjelgaard var en uvurdelig hjælp ved bladvirksomheden og ved fremstillingen af bogen Niels Ebbesen, som iøvrigt hurtig blev solgt i de hundrede eksemplarer, den var fremstillet i.

 

Nedkastningsplads

Nibegruppen fik fra Aalborg og fra nedkastningschefen ordre til at forberede modtagelse af våben fra England.

Der skulle findes en sikker nedkastningsplads, så der skulle måles ud på landkort og koordinaterne sendes til England, en nøjagtig placering af pladsens ydrepunkter med en beskrivelse.

Flere pladser blev undersøgt. En var anvendt i forvejen. En plads i Veggerby Hede var udset til skydeplads og skulle anvendes senere til nedkastning.

Sønderholm Hede blev valgt og godkendt på højeste sted hos nedkastningschefen og i England på basen, hvorfra våbnene skulle sendes med transportfly.

Nibe var nu på nedkastningskortet. Meldingerne om pladsens størrelse og meldingen til England var der kun enkelte, der kendte til.

I den illegale engelsk presse fra London til Danmark skulle der før en nedkastning, komme en melding med navn til nedkastningsgruppen.Navnet skiftede ved hver nedkastning. Vi skulle i bestemte perioder lytte til den danske stemme fra London. Disse udsendelser slutter altid med særmeldinger.

For uvedommende var det en mærkelig melding. 

Men udsendelsen slutter hver gang med disse. Hilsen til - og så kom der en række navne på steder, hvor der skulle være nedkastninger den pågældende nat.

Tyskerne havde vel en mistanke om, hvad der skete, men de kunne ikke konstatere hvor i landet, der skete.

Nibe og dermed Sønderholm pladsen havde bl.a. navnene:

"Hilsen til Olav og senere hilsen til Grete".

Vi vidste så, at vi skulle ud den nat, og vi skulle smide, hvad vi var i gang med og tage af sted.

Vi kørte derud på cykel enkeltvis eller to og to ad forskellige veje til Sønderholm og samledes i små grupper på pladsen.

Var månen i tiltagende, ville nedkastningen komme fra 22 - 02, og var månen i aftagende, kom flyveren mellem 24 - 02.

Og så var det bare vente. Hver mand fik sin plads. Ikke rykke sammen i klynger. Ikke tale sammen og ikke give sig til kende for dem vi arbejder sammen med i forvejen.

Gruppen blev linet op med lommelamper. Ordren var, at den opstilling skulle holdes, når flyet kom ind over pladsen i vindretningen.

Den første lampe var grøn og signalerede første bogstav i kodeordet. Derefter kom de hvide lamper, og opstillingen slutter med en rød lampe, der signalerede sidste bogstav i kodeordet, og så faldt containerne.

      Våbennedkastning Sønderholm Hede (OLAV)

8.maj 1944.

 I maj 1944 gik det galt. Der var en stikker iblandt os. En værnemager, vognmand fra Aalborg, der havde udlånt sine lastbiler til containertransport. Stikkeren Fritjof Jensen, fulgte diskret efter sine lastbiler, der var betjent af entreprenørens chauffører. De havde en Aalborg gruppe med og på den måde blev nedkastningen opdaget og ved denne lejlighed blev Frank Laursen og Holger Jensen arresteret.

Frank Laursen førte Aalborg gruppen væk fra nedkastningspladsen mod Sønderholm.

Første gang de mødte tyske soldater, slap de igennem, men næste gang denne morgen gik det galt, og alle blev arresterede og kørt til Højskolehotellet i Aalborg. 

Denne nat var der store styrker ude for at lede efter os.

Våbenmodtagelsenpå Sønderup Hede, var gået galt.

Stikkerne havde gjort deres arbejde, og vores kammerater var arresterede.

Hos resten af gruppen var der skærpet opmærksomhed, men her var det en ulempe, at vi ikke kendte hinanden og kunne have kontakt,

men Karl Salling Møller og jeg boede i dagene op til arrestationen i 1944 i Karl Møller forældres havehus i kolonihaverne, og vi passede vort arbejde om dagen.

Alligevel gik det galt. Vi var til stadighed i tyskernes søgelys.

12. maj 1944 var der razzia i Nibe.

Her blev: 

Aage Kirk Chrisensen

Martin Carlsen

Karl Salling Møller arresterede under stor dramatik.

Det lykkedes for

Jørgen Kirk Christensen

Henning Højgaard

August Hansen Aage Larsen

Knud Erik Schiøning

Niels Jørgen Jensen

Eskild Bondersen

Kaj Christensen

Poul Søndergaard at flygte og komme til Sverige.

I KZ lejre 

Våbennedkastning Sønderholm Hede (OLAV) 8.maj 1944

Aage Andersen f. 6/-1919 > Frøslev-> Neuengamme –> Versen – død 9/1-45

Viggo Anders Jacobsen f. 29/5-1918 –>Frøslev –> Neuengamme –> Hannover Stöcken død 6/3-45 i Neueng.

Ole Ceorg Lauge Olsen f. 22/2-1921 –> Frøslev- >Neuengamme-Versen- død 17/1-45 Versen.

Egon Glerup f. 21/9-1920 – >Frøslev- >Neuengamme- død 18/3-45

Poul Lock Tingskou f. 29/10-1924 –> Frøslev (Flygtede 18/8 retur 15/9) Neuengammen-Alt Gerge.

De blev arresteret sammen med Frank Laursen ved Binderup på vej til toget Aalborg.

 Kaj Dorph Uhrenholt Christensen (Basse) f.22/10-1918 – >Frøslev- >Neuengamme, død i Danmark i aug.1945.

 Chauffør på den af stikkeren Fridjof Jensen lånte lastbil. Kørte fra Aalborg til Sønderholm og tilbage.

 

Fra Nibe:

 Gruppe 1 – der havde kontakten til modstandsbevægelsen i Aalborg.

 Frank Laursen f. 2/11-1920 >Frøslev > Neuengamme.

 August Hansen f.1/8-1910 > Sverige.

 Hanning Høloft Høygaard j. 17/12-1919 > Sverige.

 Johannes Jensen f. 4/7-1915 > gik under jorden

 Aage Kirstein Larsen f. 19/7-1922 > Sverige.

 Niels Holger Jepsen f. 3/5-1918 > Frøslev >Neuengamme > Versen.

 

Gruppe 2 – opstået omkring FDF

 Knud Erik Schønning f. 11/1, var leder af gruppen - > Sverige.

 Eskil Johs. Bondeseb f. 1/3-1923 - > Sverige.

 Martin Carlsen f. 6/10-1924 -> Frøslev ->Neuengamme-> Versen.

 Aage Kirk Christensen (Tøjhuset) f.2/10-1919 .> Frøslev -> neuengamme -> Versen.

 Jørgen Kirk Christensen f, 29/11-1921 .> Sverige.

 Niels Jørgen Jensen f. 31/7-1923 -> Sverige.

 Karl Salling Møller f. 27/4-1925 -> Frøslev -> Neungamme -> Versen.

 Poul Søndergaard f. 26/6-1925 -> Sverige.

 

 

Kilder m.m.

Barn i Nibe i en mørk tid af

Poul Søndergaard

Papir fra

Karl Salling Møller

og Nibe Lokal arkiv.

Morten Berdiin 11.04.2022 21:06

- finder denne side der kildehenviser til Poul Søndergård “Barn i Nibe …” men den dukker ikke op i bibliotek.dk? Ikke udgivet?
Mvh Morten

Morten berdiin 11.04.2022 21:03

Mojn Nibe
Via den nye bog “Gestapos fangelejre i Danmark” læser jeg på side 277 om våbenmodtagelse ved Nibe (jeg gik selv i Farstrup skole) og googler det og

Anders winther Hansen 20.03.2022 17:36

Poul Søndergaard‘S søn er ham der han der har Nibe avis

Nils Christensen 29.01.2021 20:51

Hej Min far Kaj Christensen blev advaret i bagerbutikken kl 4 om morgenen og kom væk i tide og til Sverige.Dejligt at finde hans navn her på siden.

Stig Bondesen 04.05.2020 20:53

Spændende - det er jo min fars historie.

Nyeste kommentarer

04.05 | 17:43

Billedets dårlige kvalitet gør at man ikke kan afgøre om det er en M66 ell...

11.04 | 21:06

- finder denne side der kildehenviser til Poul Søndergård “Bar...

11.04 | 21:03

Mojn Nibe Via den nye bog “Gestapos fangelejre i Danmark” læser ...

20.03 | 17:51

Jeg vil gerne hvis jeg kunne få en mail om de nedkastnings ste...