Lancaster I PA163.

Flystyrt i Lovns Bredning natten mellen 29. og 30. august 1944.

Foto af PA163. Det er taget på Squardrons base på Faldingsworth et par dage før styrtet, af F/Sgt. J. Rutkiewocz som var 2. pilot og bombekaster på flyet.

Lovns Bredning 29. august 1944.


Lancaster I PA163 styrtende ned i Lovns Bredning natten mellem 29. og 30. august 1944.

Flyet tilhørte PAF (RAF) 300 Aqn. Bomber  Command og var kodet BH-M T/o21:08 Faldingworth. OP: Stettin.

DFEV: W.P. Wasik, født 13. marts 1916 i Polen, blev i juli 1939 officer i det polske luftvåben. I september 1939, da det stod klart at Polen var slået, klarede han sig efter en lang rejse til Frankrig, hvor han meldte sig til de fransk/engelske styrker. Efter Frankrigs kapitulation i sommeren 1940 kom han via Gibraltar til England til RAF´s polske enhed Polish Air Force, PAF. Efter almindelig træning blev han i februar 1942 pilot i 300. squadron. Under angreb på Köln 27. april 1942 blev hans Wellington ramt, og besætningen sprang ud med faldskærm over Belgien. En mand blev fanget, men de 5 andre gik mod Schweiz gennem Frankrig. De nåede også Schweiz, men da det gik op for dem, at man rigtig for alvor ville internere dem, "flygtede" de tilbage til Frankrig. Wasik passerede gennem Frankrig til Spanien, hvor han straks blev arresteret af Francos politi.
Efter at have siddet i fængsel i 6 måneder lykkedes det Wasik at slippe ud. Han havde udgivet sig for at være canadisk flyver, og sådanne kunne efter Geneve Konventionens bestemmelser udleveres til England.
Wasik nåede velbeholdent England for anden gang og blev nu en overgang flyveinstruktør i PAF. Han kunne dog ikke sidde stille og se på, hvorfor han i 1944 atter blev tilsluttet sin gamle squadron, nr 300.
Natten til den 30. august 1944 drønede Wasik med sin store 4-motorede Lancaster, sammen med godt 600 andre RAF-fly, ind over Jylland. Målet for Wasiks vedkommende var Stettin. Han havde netop set en brændende Lancaster gå i spin forude, da han selv blev angrebet af en tysk jager. Han dykkede voldsomt for at undgår sin forfølger, men flyet blev ramt og eksploderede. Wasiks besætning, 6 polakker, blev alle dræbt, men han selv var så heldig at blive slynget ud, da maskinen brækkede i flere stykker. Han udløste reflektorisk sin faldskærm og dalede et par km gennem den månelyse nat, indtil han med et plask ramte Lovns Bredning.
Brændende flydele flød på vandet, da Wasik pustede sin redningsvest op og begyndte at svømme mod nord. Her havde han under nedfarten set en hvid landsbykirke. Den ville han prøve at nå frem til  Alstrup Kirke  
Hen på morgenstunden vadede en noget skrammet Wasik i land ved landsbyen Alstrup. Han gik derpå hen mod kirken, hvor han gemte sig i ligkapellet. Det pjaskvåde tøj blev taget af og vredet, alt mens Wasik sonderede terrænet lidt. En flugtekspert var kommet til Danmark! Hvad ville han nu gøre?
Jo, efter at have taget sit tøj på igen, uden at det dog var tørt, tog Wasik en runde omkring kirken, kom i forbindelse med familien Gravesen Nielsen, bror og søster, der bød ham mad. Omelet lavet af 6 æg, bemærkede Wasik.
Familien kunne imidlertid ikke tale engelsk, hvorfor der gik bud efter vikar Erik Larsen henne på skolen. Han talte med Wasik, lovede at skaffe civilt tøj samt prøve at få kontakt med modstandsbevægelsen. Erik Larsen ringede derpå til seminarielærer Bjerre Kristensen i Ranum og fortalte om flygtningen. Ville Bjerre Kristensen hjælpe?
Det ville han bestemt gerne, men han havde på daværende tidspunkt ikke direkte kontakt med modstandsbevægelsen. Han lovede dog at gøre noget ved sagen. Han gik ind til naboen, hotelejer Bjerrehus, som han mente havde de rette forbindelser i Aalborg.
Bjerrehus tog omgående rutebilen til Aalborg. Han fik arrangeret transport i ambulance fra Drastrup Brugsforening, ca. 15 km syd for Aalborg. Derpå cyklede Wasik ledsaget af først Erik Larsen og derpå af seminarielærer, cand. theol. P. Dueholm, mod Drastrup. Om mødet her fortæller Bjerrehus videre: "Da ambulancen kom til Drastrup Brugsforening, var Dueholm og Wasik ikke ankommet endnu, og det var lidt svært at forklare de omkringstående, at en ambulance med udrykning skulle hente en blindtarmspatient, der ikke var til stede. Kort tid efter dukkede de imidlertid op af grøften, hvor de havde skjult sig for nogle tyskere, og Wasik kom i ambulancen og blev kørt til Suensonsgade i Aalborg."
Fra denne adresse fik den nordjyske agent i Aalborg, Adam A. Nicolaysen, et par dage efter Wasik. Man var glad for at se en allieret flyver. Der blev arrangeret en lille frokost, som flere ledende modstandsfolk fra Aalborg deltog i. Da Wasik havde nogle ret grimme skrammer i hovedet og på det ene ben, blev der sendt bud efter læge J. Scherwin, som behandlede sårene.
Et døgn efter var Wasik ude af Aalborg. Han blev ført til provst A. Hindsholm i Ålbæk sydvest for Sæby. Den 8. september kom kriminalassistent Kaj Mortensen fra Frederikshavn og hentede Wasik. Udskibningsdagen nærmede sig.  Kaj Mortensen fortæller: "Princippet for transport af ikke dansktalende personer var, at de blev instrueret om at de, hvis vi blev standset af tyske patruljer, skulle gi´ rollen som døvstum, og man brugte derfor at forsyne dem med det kendte "vanføre-armbind" (gult armbind med tre sorte prikker) ... Det er klart, at manden blev forsynet med falsk legitimationskort. Der var også tale om, at han kunne udgives for åndssvag, idet vi da kunne påberåbe os åndssvageanstalten Vodskov, som ligger mellem Aalborg og Sæby."
Havnepolitibetjent Anders Poulsen fik nu ansvaret for Wasik, som nogle dage senere.
Jeg havde nattevagt den påfølgende nat,og da vejret var skikkeligt denne nat, lykkedes det at få ham afskibet med Laura, havnefoged Jens Jensen båd.
Resten af krigen var Wasik pilot i Transport Command. (Let forkortet.)

Efter krigen havde Wasik flere gange kontakt med danskere, der havde hjulpet ham. 30 år senere mødtes Erik Larsen og Wasik igen ved et arrangement i København. Wasik døde i 2007, så han gik glip af et arrangement, der højtideligholdt 60-årsdagen for nedlæggelsen af basen Faldingworth , som han var startet fra den 29. august 1944

Denne mindesten er rejst af gårdejer Gravesen Nielsen, der fik Wasik sit første måltid i Danmark, stenen står ud til kysten i Louns Bredning, hvor flyer styrtede ned.

Flying Officer W. P. Wasik. (Pilot)


Flying Officer W. P. Wasik. (Pilot).

W.P. wasik , som der er flest oplysninger om, blev født den 13. marts 1916 i omegenen af den polske by Katowice, som ligger i den sydlige del af landet. Efter et kortvarig studie ved Warszawa Universitet meldte han sig til det polske luftvåbens officersskole, hvor han blev udnævnt tol teknisk officer  juli 1939.

Efter det tyske angreb på Polen i september 1939, stod det hurtigt klar, at Polen ville falde og Wasik valgte at følge de mange polakker, der via Balkan flygtede ud ad landet, før tyskerne fik den tptale kontrol. Fra Balkan gik turen vidre mod de allierede styrker til Orienten, hvor han blev tilsluttet de der udstationerede franske styrker.

Da Frankrig faldt under den tyske "Blitzkrig" i sommeren 1940, måtte Wasik på flugt igen, og denne gang gik turen til England over Nordafrika, Gibraltar og Spanien.

I England blev han tilsluttet Polish Air Force (PAF), hvor han blev optrænet som pilot, og kom til at virke i denne funktion ved den 300, eskadrille fra februar 1942.

Hans deltagelse i et luftangreb på den tyske by Köln bragte ham igen på flugt, da det Wellington-fly, som han var pilot på, blev skudt ned i luftrummet over det Tysk-besatte Belgien. Flugten gok denne gang igennem Frankrig til det neutralr Schweiz. Her måtte Wasik dog sande, at Schweiz faktisk tog den erklærede neutralitet alvorligt, idet de, imod polakkernes forventning, agtede at internere dem, og give dem mulighed for at returnere til England, hvorfor han flygtede tilbage til Frankrig - selom dette indebar risiko for tysk fangenskab.

Efter endnu engang et have flygtet gennem det sydlige Frankrig - og denne gang have nået til Spanien blev Wasik anholdt af de spanske ordensmagt. Han måtte tilbringe 6 måneder i fængsel, før det lykkedes ham at få de spanske myndeheder til at tro, at han var canadisk statsborger, og derved jvf. Ceneve-konventionens bestemmelser, og Spaniens neutralitet i krigen, kunne udleveres til England.

Efter "hjemkomsten" til England var Wasik indtil 1944 flyveinstruktør. Han kunne dog ikke affinde sig med denne "retrætepost", og blev efter eget ønske overført til aktiv tjeneste i eskadrille 300 i RAF, hvor han tidligere havde gjort tjeneste. Wasik som polot var den eneste der havde sin faldskærm fastspændt på sig under togter.

Kilde: Søren Ulrich Thomsen private kildemateriale.

Som ledsager på turen til egnen omkring nedstyrtningsstedet havde Wasik lærer Erik Larsen Kastrup. som var vikar på Alstrup skole, da nedstyrtningen fands sted, og som var tolk da den overlevende blev hjulpet til at flygte. Her ses de to foran gården, hvor gårdejer Chr. Kaldahl i sin tid boede. Det var ham, der forsynede Wasik med tøj til flugten ( Foto: Søren Skovgaard Madsen )

Luftrummet over Danmark de 29 - 30. august 1944

Sådan så luftrummet ud over Danmark den 29 - 30. august 1944.

Navigator F / O Marian W. Pretkiewicz


Flying Officer Marian Waclaw Pretkiewicz, 39 år Lublin. På trækorset ,som tyskerne anbragte på graven, stod fødselsåret fejlagtigt angivet som 1920, og denne fejl er formentlig gået videre i kirkebøgerne. Var oprindeligt Chef-bogholder i Lublin, kom ved Polens sammenbrud efter en dramatisk flugt til Frankrig og derefter til England, meldte sig til Polish Air Force og var med til at forsyne undergrunden på kontimentet, efterlader sig Hustru og Søn.

Den 6 / 9 blev liget af Navigator F / O Marian W. Pretkiewicz blev fundet skyllet i land ved Lovns Enge 16 kilometer vest for Aalestrup. Han blev stedt til hvile i Aalestrup kirkegård den 09/09 1944.

Navigator F / O Marian W. Pretkiewicz (Foto Per Dantoft)

Flying Sergeant JozefJan Rurkiewicz.


Flying Sergeant Jozef Jan Rutkiewicz, 25 år, flygtede gennem Sydeuropå til England og meldte sig til Polish Air Force, efterlader sig en broder og en søster.

Flying Sergeant JozefJan Rurkiewicz. (Foto Per Dantoft)

Flying Sergeant Walerian Cent.


Flying Sergeant Walerian Cent, 32 år, mekaniker, senere flymekaniker i de Polske Hær, kom i august 1939 med sit Korps til fronten og slap senere til England via Sydeuropa, faderen og to brødre blev også dræbt under krigen, og moderen døde af sorg.

Den 14 / 9 1944 Flt.Engr. F / Sgt Walerian Cent blev stedt til hvile i Aalestrup kirkegård.

Flying Sergeant Walerian Cent. (Foto Per Dantoft)

Flying Sergeant Jan Madracki.


Flying Sergeant Jan Madracki, 28 år, var oprindelig møbel-snedker flygtede gennem Sydeuropa til England.

Liget af F / Sgt Jan Madracki blev fundet skyllet i land nær Sundstrup og blev stedt til hvile i Aalestrup kirkegård den 17 /9. 1944.

Flying Sergeant Jan Madracki. (Foto Per Dantoft)

Flying Sergeant Jan Stolowski.


Flying Sergeant Jan Stolowski, 23 år, kom efter skoleuddannelsen på Flyverskole i Warszawa, men var for ung til at blive antaget, uddannede sig som mekaniker på Flyvemaskine-fabrikkerne i Warszawa, flygtede til England.

Flying Sergeant Jan Stolowski (Foto Per Dantoft)

Flying Sergeant Zdzislaw Kardasiewicz.


Flying Sergeant Zdzislaw Kardasiewicz, 30 år, automekaniker, kæmpede som polsk soldat mod tyskerne og flygtede efter sammenbruddet til England.

Agterskytten F/Sgt. Zdzislaw Kardasiewicz blev sat til hvile på Aalestrup Kirkegård den 20. september 1944.

Alle ovenstående blev begravet af den tyske værnemagt uden kirkelig assistance. Efter krigen blev vraget af Lancaster PA163, genfundet fra bunden af Louns Bredning og bragt i land på stranden nær Hvalpsund havn.

Den 25. juli 1945 blev der rapporteret, at liget af en flyver blev fundet i vraget. Liget blev bragt til kapellet i Louns og undersøgt af politiet og en læge.
Den 28. luli 1945 bleb flyveren bragt til hvile på Aalestrup Kirkegårg. Det var enten F/Sgt. Josef J. Rutkiewicz eller F/Sgt. Jan Stolowski.

Flying Sergeant Zdzislaw Kardasiewicz. (Foto Per Dantoft)

Ordener og dekorationer


Dekorationer, tildelt Flifht Sergeant Jozef Rutkiewicz og skænket af hans bror i England Jerzy Rutkiewicz.

( Findes på Aalestrup Lokalarkiv )

Foto: Harly Munkholm

Kilder mm.


Arne Dantoft`s privat arkiv.

Foto Per Dantoft.

Søren Ulrich Thomsen private kildematerialer.

Louns Kirkebog.

Anders Bjørnvad ( Flugtekspert i Lovns) (De fandt en vej)

Søren C. Flensted ( Airwar over Denmark) 

Aalestrup Lokalarkiv.

PAF (RAF) 300 Sqn. Bomber  Command 

Per Krogsgaard Hee 6950 Ringkøbing 23311463 12.08.2020 19:10

Hvor er vraget af Lancaster 163 PA
Vi trode det var ved Alstrup kirke?

Harly Munkholm 13.08.2020 08:49

Der er intet fra flyveren vi har 2 stk dører i vores udstilling.

Harly Munkholm 13.08.2020 08:46

Det blev skudt ned over Lovns Bredning ca midt i fjorden

lili 23.01.2014 13:32

hejsa

Nyeste kommentarer

04.05 | 17:43

Billedets dårlige kvalitet gør at man ikke kan afgøre om det er en M66 ell...

11.04 | 21:06

- finder denne side der kildehenviser til Poul Søndergård “Bar...

11.04 | 21:03

Mojn Nibe Via den nye bog “Gestapos fangelejre i Danmark” læser ...

20.03 | 17:51

Jeg vil gerne hvis jeg kunne få en mail om de nedkastnings ste...