Mustang IV KH860

(Zone-Redningskorpset via Finn Buch)

Nødlandede den 4. maj 1945 ved Hornum

Foto er fra Aage Nygaard, Hornun.

Flyet tilhørte

RAF 234 SQN.

 Coastal Command og var kodet AZ-G.

T / O Bannf. OP: Anti Shipping i Kattegat.

Eskadrillen var en del af Fighter Command og lå stationeret på RAF Peterhead . De fløj eskorteflyvning for Coastal Commands Strike Wing fra Banff.

Flyvet krydser Mariager Fjord kl. 16,10 tyske flak åbnede ild og P / O Peter JW Bell blev ramt i armen af et sporstof.
Bell blev ramt af 20 mm luftværnsskyts, samt maskingevær, der var placeret på nordsiden af Mariager Fjord. Han blev ramt at sprængstykker eller nok nærmere fragmenter fra cockpittet i hans Mustang.
Hans Mustang blev ramt flere steder, og han var nødt til at nødlandede den 4. maj 1945 ved Hornum 
Bell blev bragt til hospitalet i Løgstør (dengang og i de efterfølgende
befrielsesdage strømmede folk til hospitalet med blomster og gaver.

Den 15. maj var Bell tilbage i England

Løgstøt sygehus ( dengang )

Pilot Officer Peter J.W. Bell (Pilot) fra Mustang IV KH860, på Løgstør sygehus måske den 5. maj 1945 med overlæge Arnold Ckristensen og sygeplajerske Johanne Pedersen.
(Kilde : Løgstør lokalarkiv.

Fra Aars Avis den 3. maj 1995 af Bent Larsen

Nødlanding gav ekstra dramatik.

Hornum. Den 4. maj 1945 bød på ekstra dramatik på en mark lidt vest for Aars flyveplads. Den dag havde 41 engelske Mosguitoes ifølge Flyvehistoriske Tidsskrift nr. 3 fra 1989, angrebet tyske skibe i Kattegat.

De var ekskorteret af 18 Mustang og tre Warwicks.

 Klokken 15.35 gik det ud over en lille minestryger, som sprang i luften øst for Randers fjord. I en konvoj med seks skibe sydøst for Helnæs eksplodere ” Wolfgang L. M. Ruus” på 3.000 bruttoregisterton. Skibet  var lastet med 700 ton ammunition, fødevarer og troppeforsyninger. Kun otte mand af besætningen overlevede.

 Også to eskorteskibe blev sænket, mens et tomt troppetransportskib, et eskorteskiv og en minestryger blev slemt molestrerede.

 Skibene skød også fra sig og tre Mosguitos søgte til Sverige, hvor de to landede i god behold. En prøvede at nødlande på en motet, men det gik galt. Et besætningsmedlem blev dræbt, og en anden hårdt kvæster.

 Resten fløj ind over den jyske østkyst ved Mariager fjord klokken 16.13. En tysk stilling åbnede ild. P/O P. J. W. Bell i Mustang KH860 blev ramt i armen af et sporlysprojektil.

 Hans fly var gennemhullet, og han nødlandede på marken ved Hornum.

 Piloterne i de andre fly så ham gå væk fra flyet og lægge sig på jorden. Bell blev indlagt på Løgstør, og ifølge Flyvehistorisk Tidsskrift strømmede folk til hospitalet med blomster og gaver. Den 15. maj var Bell tilbage i England.

  Folk valfartede til flyet på marken den eftermiddag, Bell nødlandede. Aage Nygaard og hans bror var med og Aage Nygaard tog et billede af flyet, der tydeligt nok var mavelandet.

 En kendt borger fra Hornum holdt folk væk fra det havarede fly. Han havde en revolver for at vise, at det var alvor.

 Der kom en fuld person kørende i bil. Han fik besked om at lade bilen stå og forsvinde, hvis han ville bevare sit liv, fortæller Børge Egekvist, som havde en gård i området dengang.

 Bilen var meget velkommen. Her kunne vagterne sidde, mens de, dag og nat holdt øje med, at ingen fjernede brændstof, armering eller radioudstyr fra flyet.

 Jeg kan huske, at der var en lærkerede cirka tre meter fra bilen. Når lærken begyndte at synge, lagde vi mærke til, at solen skinnede. Derfor var jeg, der var solskin den 5., 6., 7., maj, fortæller Børge Egekvist.

 Han tror ikke, det er muligt at finde frem til stedet for nødlandingen i dag, fordi så meget er lavet om i området.

 Senere blev der sat hegn om flyet og skilte, der advarede om miner.

 Et par divergerende historier om, hvorfor tyskerne ikke dukkede op ved det engelske fly, lyder. Et par tyskere var på vej, men de vendte om, da budskabet om befrielsen nåede dem.

  En person forsøgte at alarmere tyskerne. Men manden revolveren sørgede for, at telefonforbindelsen blev blokeret og personen holdt fast af modstandsfolkene på stedet.

En kendsgerning er det selvfølgelig, at frihedsbudskabet kom netop denne aften 4. maj 1945.

Bilag: Artikel fra Aars Avis den 3. maj 1995 ( Bent Larsen Hornum )

Fliegerhorst Aalborg West.

Mustang på Fliegerhorst Aalborg West efter befrielsen.

Aalborg Stifttidende torsdag aften den 24. maj 1945.
Havareret engelsk Maskine gennem Aalborg.

Som omtalt transporterede Zonen-Redningskorps i går en engelsk Jager, der er "mavelandet" ved Hornum, til Aalborg. På grund af uheld med et hjul på blokvognen nåede transporten først til Aalborg ved 21,30 tiden.
Vort billede øverst på siden er taget, da den havarede maskine i aftes blev kørt gennem byen til Fjordmarken, hvor den antagelig vil kunde repareres. Iøvrigt har Zonens-Redningskorps i dag  af Modstandsbevægelsen fået overdraget en ny vanskelig opgave, transporten af en efterladt tysk tre-motorers maskine fra Thisted til Aalborg. Transporten vil ske om en uges tid.

Se mere om
Zonen-Redningskorps

Mere om Mustang IV KH860

Den 4. maj 1945 ved 16,10 blev flyvet ramt af flaks og måtte mavelande ved Hornum   her Se  mere om flyet .

Se meget mere om  MUS KH860  og andre allierede fly i www.airmen.dk  af Anders Straarup.  

RAF 234 SQN

Carsten Petersen mm.
    

Carsten Petersen 30.01.2012 14:43

ikke helt korrekt gengivelse
mvh
Carsten Petersen
dgb@post11.tele.dk

Nyeste kommentarer

04.05 | 17:43

Billedets dårlige kvalitet gør at man ikke kan afgøre om det er en M66 ell...

11.04 | 21:06

- finder denne side der kildehenviser til Poul Søndergård “Bar...

11.04 | 21:03

Mojn Nibe Via den nye bog “Gestapos fangelejre i Danmark” læser ...

20.03 | 17:51

Jeg vil gerne hvis jeg kunne få en mail om de nedkastnings ste...