Lancaster I LM184

Flyvstyrt på Martin Husums mark, Aalestrup natten mellem den 29. og 30. august 1944

En tragediernes nat over Aalestrup.


Natten mellem den 29. og 30. august blev to engelske Lancaster bombemaskiner skudt ned med engelske, polske og tjekkiske flyvere.

I  den lune nat mellem den 29. og 30. august 1944 fløj fra midnat og til hen på morgenstunden tungt lastede engelske bombemaskiner over Jylland. Alle havde nordtyske mål i sigte, og Royal Air Forces journaler fortæller, at godt 1000 bombemaskiner den nat via dansk luftterritorium var over strategisk vigtig steder.
Næsten 500 maskiner havde fået lokalieter nær Stettin som mål, andre skulle over Königsberg, Berlin og Hamborg. De polske frivillige i RAF var rigt repræsenteret i styrken; bl. a. deltog 300. Squadron Bomber Command, der talte en stor del af de polske flyvere i de britiske luftstyrker.

Enkelte tyske jager havde dristet sig på vingerne for at forsøge at bekæmpe denne frygtindgydende armada, og fra luften der genlød af de tunge bombemaskiners motorbrummen, hørtes af og til maskinkanonsalver fra de tyske maskiner.

Et brag rystede hele gården.


Et brag rystede hele gården.

På Aalestrupegnen som så mange andre steder lyttede befolkningen spændt og spejdede op i mørket. Pludselig flammede et ildskær over nattehimlen, og en kæmpesilhuet tegnede sig i månelyset i et hvirviende fald.
Et brag lød, da maskinen ramte jorden og lysbomber i store mængder eksploderede, så det blev lyst som den klare dag.
Samtidlig med, at maskinen brændte op, eksploderede dens ammunition med skarpe smæld, men heldigvis eksploderede dens bomber ikke.
- Jeg glemmer ikke den nat, fortæller gårdejer Martin Husums hustru, fru Sigrid Husum, Langagergård, på hvis mark denbrændende bombemaskine styrtede ned ca. 1. kilometer fra Aalestrup by. Vi havde travlt med høsten og var lige gået i seng. Ned et flængedes luften af et tordenlignende brag, og en stor part af vinduerne i stuehusets ene side blev blæst itu ved lufttrykket. Styrtet skete et par hundrede meter fra gården i en kartoffelmark, og fra politiet Hobro fik vi ordre til at forlade gården. I nattens mulm og mørke måtte jeg af sted til bekendte i Aalestrup med mine børn; den mindste lå i barnevognen.
Det viste sig senere at samtlige syv besætningsmedlemmer lå som omkomme i vraget. Ligene af de seks flyvere var stærkt forkullede; den syvende, formentlig piloten, sad i resterne af kabinen med knust hoved.

Logbogen kom til England.


Logbogen kom til England.

De tyske soldater, der faktiske var bange som harer, forlangte, at også jeg skulle forlade gården, siger Martin Husum. Jeg nægtede det, for mine kreaturer og svin skulle passes. Næste formiddag listede jeg over til vraget, hvor det sværmede med tydke soldater, og et sted fik jeg øje på en læderbetrukket bog, hvis kanter var svedne. I et ubevogter øjrblik fik jeg bogen listet op under jakken, uden at nogen så det, og det viste sig at være maskinens logbog. Desuden var vi så heldige at finde et identfikationsmærke.
Jeg gemte tingene et stykke tid. Men så blev vi af gode grunde bange for en tysk husundersøgelse, hvorfor førstelærer E. Kristensen, Aalestrup fik bogen. I første omgang blev den gemt i en bikasse, men siden blev den via modstandsbevægelsen sendt til England. Nogle måneder senere kom der meddelse fra RAF, der fortalte, at maskinen var en Lancaster fra 90. Squadron Bomber Command, og der var oplysning om navnene på de syv besætningsmedlemmer, seks englænder og en tjekkoslovak.

Et stykke fra gården var der faldet en bombe af størrelse som en almindelig ajletønde. Den turde tyskerne ikke gå til, men sendte bud efter et dansk minørhold fra Aalborg, som kom og demonterede bomben. Tyskerne læssede den derpå på en bil, og den blev anbragt midt i gården. Jeg vilærligt indrømme, at jeg skulede fælt til bæstet, når jeg skulle forbi den på vej til mine dyr. heldigvis blev den i løbet af få dage fjernet.

Listede hen og lagde blomster.


Listede hen og lagde blomster.

Den 31. august fik sognepræst O. Gammeltoft-Hansen besøg af en tysk officer, der forlangde gravplads til de omkomme, Derblev hurtig bestemt, at man ville give de døde den smukkeste gravplads på kirkegården. Præsten og meninghedsrådet ventede, at tyskerne ville protestere og forlangte en grav på en mindre fremtrædende plads i et hjørne af kirkrgården langt fra kirken. Mærkværdigvis gjorde de det ikke.
Tyskernes tilbud om at grave graven blev afslået, og kirkens egen graver gik i gang med arbejdet. En times tid senere kom der kontraordre. Ligene skulle føres til Frederikshavn og begraves der, men næppe havde graveren kastet den påbegyndte grav til igen, før der kom ordre om at alt skulle færdigt næste morgen. Tre mand måtte til at grave, og de afsluttede arbejdet ved midnatstid.
En feltpræst havde samme eftermiddag holdt gudtjeneste i kirken, og han fortalte pastor Gammeltofr-Hansen, at han og ikke sognepræsten skulle forrette begravelsen, Gammeltoft-Hansen udtrykte ønsker om som stedets præst at være til stede, hvilket tyskerne gik ind på. En times tid efter kom der besked fra den tyske kommandant, at ingen danske måtte overvære højtideligheden, heller ikke præsten.
Om aften fandt der på nedstyrtningsstedet en højtidelighed sted, hvor en evangelisk og en katolsk præst medvirkede.
Fru Sigrid Husum, der er datter aj folketingsmand Laust Nørskov, listede hen og lagde blomster på de dødes kister, og ingen sagde noget hertil. Næste morgen kl. 5 blev alle begravet på kirkegården uden gejdtlig medvirken.

Da underretning om den natlige begravelse næste morgen nåede ud til borgerne i Aalestrup, gled alle flag på halv stang. Beboerne var forment adgang til jordefærden, men nu ville de vise de døde den sidste ære ved flagning, Den tyske kommandant blev rasende. Han betegnede den danske gestus som en gemenhed, som han nok skulle huske Aalestrup for. På politiets foranledning blev flagene taget ned. Idet tyskerne truede med arrestation og straffe, hvis ordren ikke blev efterkommet.

(Aalestrup Lokalarkiv)

Lancaster I LM184


Flyet tilhørte RAF 90 Squadron Bomber Command og var kodet WP-K T/o 21:07 Tuddenham. OP: Stettin.

Natten mellem den 29. og 30. august 1944 overfløj næsten 600 RAF fly  over Danmark på vej til Königsberg og Stettin. Under indflyvningen over Jylland blev formationerne til Stettin angrebet af tyske natjagere, ialt blev mindst 10 britiske bomber skudt ned over Danmark den nat.
Ved midnatstid styrtede et brændende Lancaster fly ned lige syd for  Aalestrup, det eksploderede i nedslaget.
Hele besærningen på syv mand blev dræbt.

(Aalestrup kirke loft)

Flying Officer David Hugh Sumsion.


Flying Officer David Hugh Sumsion.

Født i Herfordshire den 21. august 1922, som eneste søn af Bankdirektør Wilfred M. Sumsion, Lioyds Bank Ldt, og May Sumsion. Medlem af The Chariered Society of Physiotherapists..
David Sumsion er uddannet på Cheltenham College og meldte sig i juli 1941 til RAF´s frivillige Reserve. Han rejste i november 1941 til USA, hvor han fuldendte sin uddannelse i 1942 og modtog herefter posten som Bomber-Pilot. I nogle måneder blev han i USA og underviste amerikanske flyveelever. I juli 1943 vendte han tilbage til England som Bomber-Pilot, og i august 1944 blev han knyttet til den 90 Squadron Bomber-Command.
Som en særdeles afholdt og dristig flyve officer mistede David Sunsion livet den 29/30. august 1944 samme år under en vigtig mision til Stettin- en uge efter at han var fyldt 22 år. Den 1. septamber F.A. blev han sammen med sine ligeledes omkomme kammerater begravet på aalestrup Kirkegård.
I kampen for Ret og Sandhed påtog han sig gerne en risiko, men efter en udtalelse overfor en god ven var han bedrøvet ved tanken om den store sorg, hans død vilde forvolde hans forældre.
Mindet om fen unge flyvers indsats vil blive holdt i Ære af hele befolkningen på denne egn. Blandt de kranse, der til julen blev henlagt på graven, findes en krans med bånd i de engelske farver fra den unge flyvers pårørende.

A. Dantoft, Byleder                 G. Aalbæk, prokurist.

( Vesthimmerlands Avis 1946 )

Flying Officer David Hugh Sumsion.

Aalestrup Kirkegård. Flying Officer David Hugh Sumsion.

Flying Officer Henry Edward Allman.


Flying Officer Henry Edward Allman.

33 år, organist i Chester, efterlod sig hustru og en lille dreng, som er opkaldt efter Allmans bedste ven, David Hugh Sumsion.

Flying Officer Henry Edward Allman.

Aalestrup Kirkegård. Flying Officer Henry Edward Allman.

Flying Officer Jack Leadbeater.


Flying Officer Jack Leadbeater.

Er født i Yorkhire den 4. januar 1922 som eneste søn af Mr. and Mrs. Leadbeater.
Efter skoleuddannelsen på Heckmonrike Grammar School og Leeds Technical Gollege blev han ansat ved General-Postkontoret. I juni 1942 trådte han ind i RAF´s Frivillige Reserve og forlod i april 1943 England for at rejse til Canada, hvor han fuldendte sin uddannelse som flyver. I november 1943 modtog han posten som Pilot-Officer.
I januar 1944 vendte Leadbeater tilbage til England og blev i maj 1944 udnævnt til Flying-Officer. Ca. 3 måneder herefter, nemlig natten mellem den 29 - 30,.august 1944 mistede han livet under den tidligere omtalte vigtige Mission til Stettin.
Han maskine styrtede ved midnat ned ved Langagergaard - den nat, som vi her i Aalestrup aldrig vil glemme.
Jack Leadbeater var med sine 6 engl, fod høj, flot fyr, og han haraltid levet et rent og sundt liv. Han elskede sport, og som ivrig svømmer har han vundet adskillige svømme-certifikater og andre udmærkekser.
Jack Leadbeater^s forældre ønsker gerne overfor indbyggerne i aalestrup at give udtryk for den største taknemmelighed, fordi der på så smuk en måde bliver værnet om  flyvergraven.

A. Dantoft, Byleder - G. Aalbæk, Prokurist.

( Vesthimmerlands Avis 1946 )

Flying Officer Jack Leadbeater

Aalestrup Kirkegård.Jack Leadbeater.

Flying Sergeant Eric Raymond Atkinson.


Flying Sergeant Eric Raymond Atkinson.

21 år, Mamchester, uddannet som bygningskonstruktøt, meldte sig som 16- årig ved Hjælpebrandvæsenet, som Ordonnans og oplevede de store bombardementer af Manchester.

Flying Sergeant Eric Raymond Atkinson

Aalestrup Kirkegård. Flying Sergeant Eric Raymond Atkinson.

Flying Sergeant Douglas William Henry Davey.


Flying Sergeant Douglas William Henry Davey.

19 år, Plymouth, meldte sig efter endt skoleuddannelse til Home Guard og Air Training Corps og kom i juni 1943 ind i RAF.

Flying Sergeant Douglas William Henry Davey.

Aalestrup Kirkegård. Flying Sergeant Douglas William Henry Davey.

Flying Sergeant Albert Ernest Hall.


Flying Sergeant Albert Ernest Hall.

Meldte sig som 17 - årig til Air Training Corps, uddannedes som flyver og udnævnes til RAF - Sergeant samme måned som han døde.

Flying Sergeant Albert Ernest Hall.

Aalestrup Kirkegård. Flying Sergeant Albert Ernest Hall.

Flying Sergeant John Martin Turachek.


Flying Sergeant John Martin Turachek.

19 år, født i Kostice i Czeckoslovakiet, kom som barn til Canada, hvor forældrene er farmere, meldte sig 18 år gammel til Royal Canadian Air Force, uddannedes som flyver og kom i 1943 til England.

Flying Sergeant John Martin Turachek.

Aalestrup Kirkegård. Flying Sergeant John Martin Turachek.

Aalestrup Kirkegård.

Aalestrup Kirkegård Gravene, som ses i dag. Foto: Harly Munkholm

Vragdele


Vragdele fundet på Martin Husums mark, er på Aales trup Lokalarkiv.

Foto: Harly Munkholm

Uniformshue.


Uniformshue, der har tilhørt David Sumsion, skænket til arkivet af hans søster Elisabeth Southgate (født Sumsion) under hendes og sønnen Christophers besøg 11. juni 1999
( Findes på Aalestrup Lokalarkiv )

Foto: Harly Munkholm

Kilder mm.


Byleder Arne Dantof´s privatarkiv.

Aalestrup kirkebog.

Viborg Stifts Folkeblad 28. august 1969.

Aalestrup Lokalarkiv.

Foto: Harly Munkholm.

RAF 90 Squadron Bomber Command

Badge: A hind salient. Motto: "Celer" ("Swift"). Authority: King George VI, juli 1938.

Henrik Sorring 07.08.2017 11:41

Hej alle Min kones familie er fra Ålestrup og farmoderen husker også
den nat. Hun lever desværre ikke mere. Men Ære være deres minde, respekt for deres indsats

john hall 20.07.2013 23:47

HI alle.
Sikke en fantastisk websted til find.My gt onkel var flyvende seargent Albert Ernest Hall og finde hans foto på her var super.
Thankyou.
John Hall.

Knud Appelt 13.03.2013 18:08

Jeg husker tydeligt begivebheden, og har set nedstyrtningsstedet, jeg var 15 år;
det er godtat få hele historien basg oplevelsen.

John hall 31.10.2012 16:55

HI all.
What a great site to find.My gt uncle was flying seargent Albert Ernest Hall and to find his photo on here was super.
Thankyou.
John Hall.

Nyeste kommentarer

04.05 | 17:43

Billedets dårlige kvalitet gør at man ikke kan afgøre om det er en M66 ell...

11.04 | 21:06

- finder denne side der kildehenviser til Poul Søndergård “Bar...

11.04 | 21:03

Mojn Nibe Via den nye bog “Gestapos fangelejre i Danmark” læser ...

20.03 | 17:51

Jeg vil gerne hvis jeg kunne få en mail om de nedkastnings ste...