P 38 Lightning skudt ned nær Brøndum 5. januar 1944

Det var denne flytype P 38 Lightning, der blev skudt ned.

Flystyrt nær Brøndum 5/1. 1944


Flyet tilhørte USAAF, 8 Air Force, 55 Fighter Group, 343fighter Squadron  og var kodet CY-R. T/O Nuthampstead. OP: Kiel.

Encounter Report.
MACR nr. 01744 1/Lt. Joseph Fluty  rapporterede: " Om morgenen den 5. januar 1944, var vi på en eskorte-mission i Kiel, Tyskland  LtCol. Mark K. Shipman  var i spidsen for gruppen, og jeg var flyvende nr. fire mand i White Flight fra den 343, Fighter Squadron, vi havde gået over den tyske kyst nordvest for Hamborg. Vi havde lavet en smut mod nord til Flensborg og derefter en 180 grader til højre og startede smut mod syd. Jeg så en enlig tysk fly, der var på vores niveau, omkring klokken fire. Fjendens fly var ca. 700 til 800 på vores højre side. Jeg kaldte Lt. Barnett og fortalte ham at der var en bandit på hans højre side. Lt. Barnett fløj på min venstre side, lidt under, og bag, efter at have kaldt fjendtlige fly, hørte jeg Lt. Kenning opfordring til Lt. Barnett at bremse ned for at lade ham indhente. På omtrent samme tid kom der seks Me-210S ned foran gruppen i dyk på vej mod Kiel.
Major Shipman gik til angreb. Vi satte vores hale til den ene enlige fjendtlige fly, som var halet ind på os. Vi har dannet et lufttryk til venstre, et øjeblik efter hørte jeg Whiteman 62 kalde og bede om hjælp. Han kaldte flere gangr, og det sidste jeg hørte ham sige var, at han var på 27,000 feet og bag os.
Vi har lavet mindst to eller flere 360 graders sving, men var ude af stand til at se Løjtnant Kenning. På dette tidspunkt var vi ekstremt lav på brændstof og begyndte at flyve hjem.
Det sidste jeg så af Lt. Kenning var lige før vi startede lufttrykket. Han var ca. 300 til 400 meter bag os. Dengang vi var i området vest for Kiel omkring femten miles "

2/Lt. Robert J. Kenning.


Tilsyneladende  blev 2. Lt. Robert J. Kenning  adskilt fra sin flyvning og fløj  nord på til Jylland. Nord for Fliegerhorst Grove blev han angrebet ved 5000 meters højde og skudt ned af en tysk natjager  JU 88C-6  som blevet fløjet af Oberleutnant Rudolf Szardenings af II. NJG 3.
Kenning reddede sig ud ved lav højde, men styrtet blev hans død. Flyet styrtede ned klokken 13.00 mellem landsbyerne Brøndum og Næsborg omkring syv kilometer sydøst for Løgstør. Liget af Kenning blev fundet 800 meter væk fra vraget med en smadret kranium.

Den 14/1. 1944 blev han begravet i Frederikshavn.


Den 14/1. 1944 blev han begravet på Frederikshavn kirkegård. Han jordiske rester blev udgravet den 5/1. 1948 og evakueret til den amerikanske kirkegård i Neuville da Condron i Belgien af det amerikanske militær den 1. maj 1948 og genbebegravet.
Begravet den 23. februar 1949 i St. Aloysius Gonzaga Cemetery- (Bridgetown) Cincinnati, OH Hamilton County.

Mindesten


I 1955 rejste lokale folk en mindesten på vejen mellem Brøndum og Næsborg omkring syv kilometer syd øst for Løgstør.På monumenter står : Vi satte denne sten som røst ved alfar vej, at her faldt en for Danmark-og for dig.

Foto: Harly Munkholm

Den tyske pilot der skød P 38 ned.

Her ses Oberleutnant Rudolf Szardenings (i midten) med besætningen.

Piloten på den tysk natjager JU 88C-6 som skød P 38 ned, blevet fløjet af Oberleutnant Rudolf Szardenings af II. NJG 3.

Beretning af Thisted Kristensen, Kornum.

øst for Løgstør, den 5. januar 1944 kl. ca. 13.10. Piloten dræbt.

Vedrørende allieret flyvemaskine nedstyrtet ved Brøndum,

  Da en kreds af private personer med førstelærer Thisted Kristensen, Kornum pr. Løgstør, i spidsen påtænker at rejse en mindesten for en allieret flyver, der styrtede ned og blev dræbt den 5. januar 1944, umiddelbart bord for Brøndum, har man forsøgt at skaffe oplysninger om den dræbte af hensyn til inskriptionen på mindestenen, og om muligt vil man endvidere forsøge at skaffe oplysning om, hvor han er begravet.

 De foreliggende oplysninger er yderst sparsomme, idet tyskerne var meget afvisende overfor myndighederne, og da navnlig hvis de opdagede, at myndighederne her i landet gerne ønsker at tage hensyn til dræbte allierede.

 Undertegnede, der også på det tidspunkt, hvor nedstyrtningen fandt sted, var stationeret i Løgstør, kan oplyse følgende:

 Maskinen passerede ved 13 – tiden den 5/1. 1944 øst om Løgstør og menes at være blevet ramt af tyskerne antiluftskyts ved Aggersund. – Øjenvidner mente i hvert fald at have bemærket, at kun maskinens ene motor var i gang. Den blev forfulgt af en tysk maskine, de kom i kamp, og den allierede maskine blev skudt ned. Maskinen var en ”Lockhead P 38 Lightning” vistnok med kun em mands besætning.

 Undertegnede kom kort efter nedstyrtningen sammen med ordenspolitiet ud til stedet, tyskerne var da allerede kommet og havde afspærret området.

nord for det sted, hvor maskinen var styrtet ned. Der var allerede en tysk vagtpost ved liget, og ingen kunne få lov til at røre dette. Faldskærmen var ikke udløst.

Piloten var øjensynlig blevet slynget ud af maskinen før denne knustes mod jorden, idet han fandtes liggende på en mark ca. 800 –

 Uagtet tyskernes nærværelse lykkedes det dog at få konstateret, at der på pilotens støvler bagpå med tusch eller i hvert fald sort farve var skrevet navnet ” J sen” muligt med forbogstaverne ”L.P.” eller ”N.P” Forbogstaverne huskes ikke bestemt.

 Tyskerne insisterede på selv at ville lade liget begrave. Det kunne således ikke fås tilladelse til at lade liget begrave på den nærliggende Næsborg Kirkegård.

 Først den påfølgende dag blev liget, sammen med rester af den knuste maskine af tyskerne på en lastbil, transporteret bort. Borttransporten fandt sted ca. kl. 17.00. Man ved ikke, hvor hen man befordrede lig og maskinrester, folk på egnen mente, det var tyske soldater fra Aalborg eller, den nærliggende flyveplads 8Flyveplads Vest), som kom til stede.

 Det lykkedes ikke seners at fremskaffe yderlige oplysninger om den dræbte pilot identitet, og man ved ikke, hvor han blev begravet.

Senere efter at spøgsmålet om rejsning af en mindesten er rejst – er det imidlertid blevet oplyst, at der på marken, hvor den dræbte pilot fandtes, skulle være blevet fundet nogle fotografier, og det er lykkedes at fremskaffe et af disse.

 Den dame, der var i besiddelse af fotografiet, er villigt til at udlåne dette til affotografering, og en sådan er foretaget. Det affotograferede fotografi vedlægges.

 Det skal bemærkes, at der ikke på bagsiden af det originale fotografi fandtes noget navn, stempel, nummer eller lignede.

 Vedkommende dame, der havde lejlighed til at se liget af piloten straks efter nedstyrtningen endnu før tyskerne kom til stede, mener bestemt at kunne sige, at fotografiet forestiller den dræbte pilot, hun mener med sikkerhed at kunne genkende ham efter fotografiet. Undertegnede, der også så liget af piloten, tør ikke med sikkerhed sige, billedet forestiller ham, piloten synes noget smallere i ansigtet end personen på billedet. Muligvis kan billedet dog være optaget nogen tid før, vedkommende er trådt ind i det allierede luftvåben.

 Der gik den gang rygter om, piloten skulle være fra Canada, men disse rygter kunne ikke underbygges. Man ment, det var en eller anden tysk soldat, der havde udtalt dette.

 Andre og mere fyldige oplysninger har ikke kunne fremskaffes.

Førstelærer Thisted Kristensen, Kornum pr. Løgstør, har udtalt ønsker om, at pårørende til den døde måtte få underretning om, at de var velkomne rul at overvære afsløringen af mindestenen. Der menes at ville finde sted den 5. maj 1954.

KIlder mm.


Thisted Kristensen, Kornum: Beretning (var på stedet lige efter)

Lokalhistorisk Arkiv for Løgstør og Omegn.

Erik 25.03.2014 11:26

Flot hjemmeside med meget historie, som er værd at gemme på - tak.
Mindestenen ved Brøndum var min indgang til siden.

Nyeste kommentarer

04.05 | 17:43

Billedets dårlige kvalitet gør at man ikke kan afgøre om det er en M66 ell...

11.04 | 21:06

- finder denne side der kildehenviser til Poul Søndergård “Bar...

11.04 | 21:03

Mojn Nibe Via den nye bog “Gestapos fangelejre i Danmark” læser ...

20.03 | 17:51

Jeg vil gerne hvis jeg kunne få en mail om de nedkastnings ste...