Mustang III FX955 skudt ned ved Lundby Krat.

Mustang III fra 19 Squadron RAF.

Lundby Krat syd for Aalborg 06/06. 1944


Flyet tilhørte  19 Squadron RAF    . Fighter Command og var kodet QV-? T / o 16:45 Coltishall. OP: Dag Ranger til Danmark.

Den 6. maj lettede to Mustang fra 19 Sqn. og to Mustang fra 122 Sqn. Der blev detaljeret for en dag Ranger operation mod Fliegerhorst Aalborg og Fliegerhorst Grove. En mustang kom ikke i luften på grund af tekniske problemer.
De tre andre tog under kommando af Lt. Nyerod. Aalborg West blev angrebet fra vest kl. 19.10 og et par
  Ju 88   som var parkeret i det fri blev skadet. De Mustangs forsatte derefter i lavt højde til Aalborg Øst, hvor et tysk fly blev sat i brand.
 Da formationen samledes efter angrebet, fik to af piloterne øje på fire
Fw 190  jagere på vej imod dem fra syd. De råbte begge over radioen "bryd af - banditter!" Flying Offecer Erik L. Germain som fløj FX955, lå bagerst, trak op for sent. Tyskerne fik ram på ham i ca. 300 meter højde.
Germain blev angrebet af to Fw 190`s og efter at være ramt, forsøgte han at flygte i sydlig retning med brændende benzin sive fra Mustang. Uffz Lückenback af 10./ JG 11 scorede hits på Mustang.ca kl. 19.12 styrtede Germain ned i Lundby Krat syd for Aalborg. Hans to kolleger kom et par minutter efter ud under de frelsende skyer. De tyske jager var borte. De så kun Germains brændende maskine midt i bøgeskoven i Lundby Krat. Erik Lionel Germain mistede livet ved styrtet, Wehrmacht lagde han krop i en pressenning læsset på en lastbil. Han blev begravet på kirkegården i Frederikshavn den 17. maj 1944.
I øvrige samme dag, hvor Royal Air Force igen rettede storstilende angrep på begge flyvepladser ved Aalborg.

Frederikshavn kirkegård.


Gravsten på Frederikshavn kirkegård.

Flying Officer (Pilot) Eric Lionel Germain var fra United Kingdom   Kilde:  
CWGC

Han blev begravet den 17. maj 1944.

Egnens beboere var vidne til styrtet.


Flere af egnes beboerne var vidne til den dramatiske episode, der fandt sted ved højlys dag.
Anthon Bonderup, som også den gang boede i Gistrup, fortæller:

"En kammerat og jeg sprang på vore cykler, da vi så hvor den engelske jager styrtede ned, og vi var de første på stedet. Vi kunne bare ikke komme i nærheden af vraget  fordi det brændte; og pludselig måtte vi springe for livet, da ammunitionen begyndte at eksplodere.."

Robert Rasmussen var den lørdag på besøg hos sine forældre, som drev det lille husmandssted ved egen. Det lå kun 200 m fra nedstyrtningsstedet, og han husker:

"Vi hørte flyvernes motorstøj og et brag. Noget efter blev der et voldsomt skyderi i skoven. Alle i famillien var skrækslagene og gemte sig i et af husets mørke rum. Da vi langt om længe vovede os ud for at se, hvad der var sket, var der allerede mange fra Gistrup på ulukkesstedet".

 

Tyskerne dukkede ved vraget.


Efterhånden dukkede tyskerne op og satte vagt ved vraget. Og den pilot, der med sin Foke Wulf 109 - jager havde skudt Germain ned, ankom senere på aften for at betragte sit værk. Han landede på Lundbysgaard`s mark i en lille en-motors observationsfly af typen Fiesler Storck.
Noget af Mustang-jagerens cockpit faldt ned på Alsbjerget og Poul Sørensen, som boede i Lundby Hedehus, fandt et vagstykke på 1/2 x 1/2 meter i sin have. Det befinder sig nu i samlingen af krigstidseffekter på Filstedsvejens skole.

Flyverstenen i Lundby Krat.


Efter befrielsen samledes der ind til en mindesten over den engelske pilot. Den blev i 1946 rest nogle få meter fra det hul Mustang-jageren lavede i svovbunden. Foruden stenen er dette hul samt svære skader i et bøgetræs bark stadig en synlig påmindelse om krigens alvor.

På stenen står der:
MINDE OVER ENGELSK FLYVER
E: L: GERMAIN
NEDSKUDT AF TYSKERNE 6. MAJ 1944
HANS INDSATS FOR FRIHED OG RET GJALT
OGSÅ DANMARK
REJST AF EGNENS BEBOERE.

Det lykkedes lærer Svendsen i Vaarst, der havde stået i spidsen for mindestenens rejsning, at få  kontakt med den forulykkende pilots far, som to gange besøgte mindet over den unge flyver.
Da Poul Sørensen i 1951 blev ansat som kommunal opsynsmand, bad lærer Svendsen ham indhente Parkforvaltningens tilladelse til at foretage en beplantning omkring stenen. Den fik han, og det blev hans opgave at pleje beplantningen så længe han var ansat ved kommunen.
 I taknemmelighed over den lokale medleven sendte Germain senior nogle fotografier af piloten, som nu opbevares i
Lokalhistorisk arkiv i Nøvling. Og den nævnte beplantning findes stadig.

Fredag den 6. maj 2011 kl. 1900


Pressemeddelelse.

Den 6. maj 2011 er det 67 år siden den engelske Flying Offecer Erik Lionel Germain  deltog i et luftangreb mod to tyske flyvepladser i Aalborg-området.

I lighed med andre steder i Nordjylland, hvor der ved tilsvarende mindesmærker og gravsteder holdes mindehøjtideligheder, indbyder Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland til mindehøjtidelighed ved.

Mindestenen i Lundby Krat, fredag 6.maj 2011, kl. 1900

Højtideligheden afholdes i respekt for Germains indsats og for de borgere, der i sin tid rejste mindestenen, men også for at fastholde og udbrede kendskabet til hændelsen som en del af Gistrup og omegns historie.

I år lægges den officielle krans fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland af Michael Pierce, englænder. Mrs.og Mr. Pierce har i flere år deltaget i arrangementet.
Herudover lægges Louise Thorn blomster.
Da Louises mor i år 2000 fortalte den dengang 9-årige om mindehøjtideligheden og dens baggrund udbrød Louise:"Mor, så vil jeg også lægge blomster ved stenen,"
Siden har Louise været en fast del af programmet, og i år er det altså 11. gang Louise deltager.

Foto fra fredag 6. maj 2011


Foto af: Einar Laden Sørensen.

Louise Thorn har lagt blomster ved mindestenen.

Faner fra 6. maj 2011


Foto af : Einar Laden Sørensen.

3 faner fra de gamle Distrikter, (HIT, Aalborg, Vendsyssel.)

Afslutning.


Foto af: Einar Laden Sørensen.

Oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, efter lægningen af kransen fra Hjemmeværnet.

Andagt ved feltpræst Kim B.N. Legarth

Trompetsolo "The Last post" ved Paul Cook.

Fællessang: Altid fredig.

Nyeste kommentarer

04.05 | 17:43

Billedets dårlige kvalitet gør at man ikke kan afgøre om det er en M66 ell...

11.04 | 21:06

- finder denne side der kildehenviser til Poul Søndergård “Bar...

11.04 | 21:03

Mojn Nibe Via den nye bog “Gestapos fangelejre i Danmark” læser ...

20.03 | 17:51

Jeg vil gerne hvis jeg kunne få en mail om de nedkastnings ste...