Løgstør 1940 - 45

9. april 1940.

Tyske flyveblade nedkaster ned over Danmark, fra tyske maskiner.

Bagsiden af OPROP.

Glimt fra Løgstør avis 1940 - 45.

9. april 1940.

  Under besøget på den gamle Løgstør avis for at gennemlæse krigsaviserne fortæller Redaktør fru Esther Jørgensen følgende:

  Straks fra morgenstunden stillede der 2 tyske officerer hos min mand og forlangte at alle trykkerimaskinerne blev plomberet. Avisen kom dog i gang igen mod, Jørgensen ville lade den censurere inden trykningen. Denne censur skulle foretages af sagfører  Asmus Pedersen.

  Dette blev Redaktøren hurtig træt af, og han gav Asmus Pedersen besked om, at han ikke længere havde tid til, at vente til denne censur blev foretaget og trykkede derefter avisen uden censurering. ( Dette var sagfører indforstået med. )

2. verdenskrig startede i Danmark den 9, april 1940

Glimt fra Løgstør avis fra 9 – 12. april 1940

9. april 1940

Total mørkelægning over hele landet meddelt over radio i tiden kl. 19.00 aften til kl. 5.00 morgen.

Det værnepligtige civilmandskab skal ikke give møde.

10. april

Ingen fremmede tropper har vist sig i Løgstør.

Byrådet indkalder til ekstraordinært møde om mørkelægningen.

Der er efterspørgsel efter mørkelægningspapir. Virkningen er tilfredsstillende. Kun få biler i aften havde afblændet lygter.

11. april

En mindre troppeafdeling til Løgstør i går.

Mørklægningen er ikke total, da der endnu er mangel på mørklægningspapir. Politiet truer med strenge straffe, hvis befolkningen ikke sørger for mørklægning. Befolkningen skal bære hvidt armbind om aften, for bedre at kunne ses.

Glimt fra Løgstør avis i tiden 15.april – 21. juni 1940

Hele dagen i går strømmede det ind med benzinkort til politiet.

Tilflugtsrum skal ryddes.

9. maj 1940.

Mørklægningen ventes udskudt en halv time af hensyn til forretningslivet, men intet er besluttet endnu.

11. maj 1940.

60 har pligt til at indrette beskyttelsesrum.

20. maj 1940.

Der er for lidt petroleum til fiskerne.

25. maj 1940.

 Det er nu bestemt, at mørklægningen udskydes en halv time fra den 1. juni fra kl. 22.30 til 4.00.

1. juni 1940.

Løgstør har brug for 40 damer til beredskabstjenesten.

8. juni 1940.

Det er forbudt at handle med sukkerkort.

15. juni 1940.

Senere mørklægning fra i dag.

21. juni 1940.

Det er blevet forbudt at tænde bål Sct. Hans aften.

Glimt fra Løgstør avis fra juli – december 1940.

Tidligere mørklægninger er blevet påbudt.

Statens civile luftværn meddeler, at fra og med 1. august skal mørklægningen finde sted fra kl. 22.00 – 4-30.

Mørklægningen er ikke effektiv nok i Løgstør. To nætter, hvor politiet fik brug for lommebogen meddeler Ø. C. Nielsen, Løgstør.

Mange cyklister kører uden lys, dette er lovovertrædelse. Der skal være lys på en cykel, men med mørklægningshætte over lygten.

Mange kroer er mørklagte, men med åbne vinduer, hvorfor der er fare for at lys trænge ud. Overtrædelse vil blive straffet.

Toggængere må bruge lommelygter. Vejledning fra Statens civile luftværn.

31. august 1940.

Mørkelægning fra kl. 18.45 – 7.00.

10. oktober 1940.

Det er ikke tilladt at gå med lommelygter hele ugen.

Glimt fra 1942.

9. april 1942.

Staten civile luftværn meddeler at tidspunktet for den daglige mørklægnings ophør og påbegyndelse fra og meddeler 16. juli fastsættes til henholdsvis kl.4.00 og kl. 22.30.

13. april 1942.

I nat lød luftværnssirenen på ny i Løgstør. Det skete kl. 2.37, forud for hvilket tidspunkt der var hørt flyvere over byen. Under selve alarmperioden der sluttede kl. 3.07, var alt roligt. Alarmen var den første i indeværende år og den ottende, byen har oplevet.

22. juli 1942.

Frikorps ”Danmark”

På Hotel du Nord i Løgstør vil som averteret en frivillig fra Frikorps ”Danmark” i aften kl. 19.30 tale om oplevelser på østfronten. Foredraget ledsages af filmfremvisning. Der er gratis adgang.

24. september 1942

I Løgstør blev der i nat slået luftalarm. Sirenen lød kl. 23.12 og afvarslingen skete kl. 00.28. Bortset fra nogen flyverlarm og lyden af fjern skydning var natten rolig. Luftalarmen var den niende i rækken.

18. november 1942

 Løgstør havde i aften 11 luftalarm der lige som de foregående forløb i ro. Alarmen faldt i tiden fra kl. 20.07 til kl. 21.03. Der var mange mennesker på gaden og politiet noterede flere, som ikke fulgte henstillingen om at søge beskyttelsesrum. Der vil nu vanke bøder til de pågældende.

19. november 1942

Der har i længere tid ikke været lys uden for beskyttelsesrummene i Løgstør, idet det ikke har været muligt at fremskaffe elementerne til lamperne.

27. november 1942

Staten civile Luftværn meddeler, at tidspunktet for den daglige mørklægning fra og med i december er fra kl. 16.30 til 7.30.

Sukker mærker.

Glimt fra 1943

1943.

11. januar 1943.

En langvarig luftalarm i Løgstør, 18.39 – 20.30.

13. januar 1943.

Mørkelægning ændret.

7. april 1943.

Landminer ved det sydlige Aggersund.

22. maj 1943.

Mørkelægning ændret kl. 22.15 – 4.00.

12. juni 1943.

Mørkelægning ændret kl. 23.00 – 3.30.

6. juli 1943.

Løgstør har brug for flere ”føl”, end byen kan fremskaffe.

18. juli 1943.

Bekendtgørelse i Løgstør Avis ” frivillige til kampen mod Rusland ( se klip fra besættelsestiden”.)

21. august 1943.

Mørklægning fra 21.00 – 5.30.

17. september 1943.

Mørklægning fra 19.30 – 6.30.

28. september 1943.

Vi henviser til omstående bekendtgørelse fra den tyske værnemagt, hvorfor samtlige endnu gyldige, varige passersedler skal forelægges til efterprøvelse først kommende torsdag og fredag. De passersedler der er tale om, er udstedte til læger og fiskere, arbejdere ved muslingekogerierne, gas og elektricitet arbejdere o s v.

4. oktober 1943.

På politikontoret i Løgstør forsynes vinduerne for tiden med ekstra svære bjælkeskodder, der skal tjene til sprængstykssikring.

Luftalarm lørdag aften, en af de længste byen har oplevet.

5. november 1943.

Luftalarm i Løgstør.

1.december 1943.

Mørklægning kl. 16.30 – 7.30.

8. december 1943.

Luftalarm.

11. december 1943.

Atter omtale af mørklægningen.

CB øvelse, Staten civile Luftværn.

Glimt fra 1944.

1944.

3. januar 1944.

Rationeringsmærker til køb af strømper.

4. januar 1944.

Kai Simonsen sælger vaskemidler uden rationeringsmærker.

7. januar 1944.

Rationeringen af tobak sættes yderlige 20-25 % ned.

12. januar 1944.

Mørklægningstiden afkortes yderligere. Fra 16. jan. Hhv.Kl. 7.30 og 17.00.

11. februar 1944.

Mørklægningstiden ændres.

17. februar 1944.

Rationeringskort stjålet.

19. februar 1944.

Bøde for ulovlig køb rationeringskort.

25. februar 1944.

En time kortere mørklægning.

4. april 1944.

Der mørklægges fra kl. 20.30 til kl. 6.00.

17. april 1944.

Luftalarm i Løgstør.

3. maj 1944.

Der mørklægges fra kl. 21.45 – 4.30.

13. maj 1944.

Alarmtilstand og flyvervarsel i Løgstør.

22. maj 1944.

Et flyvervarsel og 3 alarmtilstande.

27. maj 1944.

 Antiluftskyts i virksomhed sidste nat. Ændrede mørklægningstider fastsættes fra den 1/6 fra kl. 22.45 – 3.30.

12. juni 1944.

4.5 times mørklægning starter fra den 16. juni henholdsvis fra kl. 23.00 – 3.30.

17. juli 1944.

Der mørklægges fra kl. 22.30 – 4.00.

24. juli 1944.

Cigarhandlerne lukkede.

27. juli 1944.

Nye mørklægningstider fra 1. august fra kl. 21.45 – 4.45.

7. august 1944.

Der mørklægges fra kl. 21.45 – 4.45.

14. august 1944.

Staten civile Luftværn meddeler, at tidspunkterne for den daglige mørklægnings ophør og påbegyndelse fra og med den 16.august 1944 fastsættes til henholdsvis kl. 21.00 og 5.30.

18. august 1944.

På grund af særlige forhold kunne L.A. ikke udkomme i går alarmtilstand. Etableres

Natten mellem onsdag og torsdag i Løgstør tiden 23.40 0.27.

21. august 1944.

Der mørklægges kl. 21.00 – 5.30.

29. august 1944.

Der mørklægges kl. 21.00 . 5.30. Mørklægningstiden forlænges fra 1. september. Staten civile Luftværn meddeler, at tidspunkterne for de daglige mørklægnings ophør og påbegyndelse fra og med den 1. september 1944 fastsættes til henholdsvis kl. 20.15 og kl. 6.00.

 
2. september 1944.

Politiet i Løgstør afslører stor sortbørshandel. Adskillige personer impliceret i ulovligt køb og salg af kød, og fedt. Det konfiskerede vareparti skænkes til byens renteydere.

5. september 1944.

Alarmtilstand i går i Løgstør i tiden kl. 17.05 – 17.27.

12. september 1944.

Flyvervarsel i Løgstør. Der blev i aftes givet flyvervarsel i Løgstør og fremmede maskiner overfløj byen. Varslingen skete kl. 22.45 og alarmperioden varede til kl. 23.46. Flyvervarslingen var den 26 i Løgstør. Den forrige forekom den 7/7.

Fra lørdag morgen mørklægges kl. 19.30. – 6.30.

27. september 1944.

Nu kommer beton i beskyttelsesrummene i Løgstør. Arbejdet kan iværksættes straks og gøres færdig i løbet af tre måneder. Byggeriet af beton beskyttelsesrum i Løgstør kan nu ventes påbegyndt. Med toget til Løgstør i aften ankomne skabeloner, over hvilke betonkuplerne skal støbes. En af de første dage kan udgravningen til 8-9 beskyttelsesrum ventes påbegyndt, og går alt vel, skulle der herefter være mulighed for om tre måneder at have rummene færdige til brug.

Samme dag.

Falck påtager sig oprettelsen af et hjemmeværn i Løgstør. Unge mennesker rekrutteres til vagtmænd.

På henstilling fra en række af byens borgere har stationsleder O. Nielsen, Falck redningskorps, påtager sig at forsøge oprettet et privat vagtkorps i Løgstør. Ingen løn vagt tid kl. 22.00 – 6.00.

Samme dag.

Den ophørte sirenevarsling i Løgstør skyldtes at vestre Luftværn kommando, der jo var et led i den nu opløste CB ordning, er blevet lukket ligesom kommandocentralen i Løgstør jo har ophørt at fungere.

12. oktober 1944.

Der skal mørklægges kl. 17.15. Staten civile Luftværn meddeler, at tidspunkter for de daglige mørklægnings ophør og påbegyndelse fra o g med den 16. oktober fastsættes til henholdsvis kl. 17.15 – 6.30.

21. oktober 1944.

Falck overtager den kommunale vagt i Løgstør. Et vagtkorps på 7 mand skal stå rede til udrykning dag og nat.

23. oktober 1944.

Flyvervarsling i Løgstør. Løgstør havde sin 30. flyvervarsling. Sirenen havde motorstøj og uro.

Der er kun indkommen en halv snes ansøgninger om optagelse i det kommunale vagtkorps. Der skal bruges 7 mand.

25. oktober 1944.

Flyvervarsling i Løgstør pause på 2 dage, ny flyver varsling fra kl. 20.17 – 22.28.

28. oktober 1944.

Flæske sagen opklaret.

31. oktober 1944.

Vagtkorpset bliver 9 mand.

31. oktober 1944.

Flyvervarsling i Løgstør fra kl. 11.48 – 12.17.

14. november 1944.

Flyvervarsling i Løgstør, lørdag aften fra kl. 19.51 – 21.11, før varslingen var der motorstøj.

19. december 1944.

Urolig aften og nat i Løgstør. Der var flyvervarsling 2 gange og 2 gange alarmtilstand.

22.december 1944.

Der mørklægges fra kl. 16.30 – 7.30.

Der mørklægges fra kl. 16.45 – 7.45. Den er blevet forkortet med et kvarter.

23. december 1944.

Glimt fra 1945.

1945.

4. januar 1945.

Mørklægning kl. 16.45 – 7.30.

5. januar 1945.

Alarmtilstand kl. 12.21 – 12.37, byens 85 alarm efter pause på 14 dage.

6. januar 1945.

Udleveret 14-1500 kartoffelrabatkort.

7. januar 1945.

Mørklægning 16.45 – 7.30.Flyvervarsling i tidsrummet 18.37 – 19.13 nr.46.

Alarmtilstand kl. 22.29 – 23.00.

12. januar 1945.

Slukning af brande ved luftangreb (vejledning) i Løgstør vil der blive udlagt brandsandsdepoter, hvor fra borgerne kan forsyne sig.

Folkeregisteret stjålet i nat.

13. januar 1945.

Mørklægningstiden forkortes med et kvarter fra den 16.jan. Mange hjem trues af brændselsnød.

15. januar 1945.

Løgstør har passeret luftmelding nr. 50.

17. januar 1945.

Flyvervarsel nr. 51.

1. februar 1945.

Der udleveres koks til nødstedte familier.

9. februar 1945.

3 luftalarmer 11.39 – 11.54. 22.22 – 23.50. 0.57 – 1.15.

10. februar 1945.

Det er på tale at lukke Løgstør sygehus, da man ikke længere kan skaffe brændsel.

21. februar 1945.

Alarmtilstand 00.21 – 00.50. 11.55 – 12.53. nr. 95.

23. februar 1945.

Mathisens klædefabrik uden brændsel, produktionen standses.

11. marts 1945.

3 flyvervarsler.

5. maj 1945.

Skolebørnene i Løgstør fik ved ankomsten meddelt, at der ikke blev skolegang i dag. 
Flaget blev strøget.
Blandt dagens talrige arrestationer i Løgstør berørte en føleligt en større købmandsfamilie. Så godt alle blev taget med kl. 8.00 stod købmanden i bygevejret og sendte Dannebrog til vejrs. 1 time senere stod frihedskæmperne der.

En frihedskæmper tog flaget ned og sagde ” Dannebrog er de danskes flag og med dansk forstås både fødsels ret og sindelag vist i handling”.

Engelsk maskine nødlandet ved Hornum, piloten er indlagt på Løgstør sygehus.

5 flyvervarsler..

7. maj 1945.

Den sårede flyver fotograferet.. Vagtværnet forsætter tjenesten. Politiet ikke tiltrådt.

9. maj 1945.

To tyske flygtninge døde af alderdom på kommuneskolen. Begraves på Løgstør kirkegård. I aften hensynsløs jagt på ”Tyskerpigerne” af børn og unge mennesker.

11. maj 1945.

Flygtningebarn død af sult i flygtningelejr i Løgstør ( det må understreges, at barnet var meget udhungret inden ankomsten til Løgstør).

19. maj 1945.

To engelske flyvere fundet druknet ved Løgstør. Løgstøriansk faldskærmsjæger i engelsk tjeneste udfriet fra tysk fangenskab ( Adolf Larsen).

7. juni 1945.

Der stjæles fra fæstningen i Aggersund. Udstilling af illegale genstande åbnes i Løgstør.

15. juni 1945.

De 10000 landminer ved Aggersund skal fjernes.

10. oktober 1945.

En forræderisag mod Tage Petersen, som prøvede at kontakte tyskerne da en engelsk maskine faldt ned under krigen, nær Hornum, blev afholdt i retten i Løgstør.

12. oktober 1945.

To savnede mandlige arrestanter blev fundet, sammen med tre kvindelige fanger i Kølbylejren.

15. oktober 1945.

Kølbylejren nedlagt. Berusende russere beskød Østerbrogade med maskingevær. De kom fra lejren ved Aggersund. Russerne kørte i lastbil.

19. oktober 1945.

Tyskerne gravede tankgrave midt ude i Limfjorden, for at modstå en eventuel allieret invasion vestfra.

15. november 1945.

Luftværnssirenen tages ned fra rådhuset.

16. november 1945.

Tankgravens ved Aggersund fjernet.

20. november 1945.

SchutaStaffel mand indsat i Løgstør arrest, for legemedsbeskadigelse.

Modstandsbevægelsen foran Løgstør politistation, efter 5. maj 1945.

Kilder mm.

Glimt fra gamle Løgstør avis af Redaktør Fru Ester Jørgensen. http://logstorlokalarkiv.dk/

Lisbeth 12.04.2014 00:20

Meget fin oversigt. Mange tak!

Nyeste kommentarer

04.05 | 17:43

Billedets dårlige kvalitet gør at man ikke kan afgøre om det er en M66 ell...

11.04 | 21:06

- finder denne side der kildehenviser til Poul Søndergård “Bar...

11.04 | 21:03

Mojn Nibe Via den nye bog “Gestapos fangelejre i Danmark” læser ...

20.03 | 17:51

Jeg vil gerne hvis jeg kunne få en mail om de nedkastnings ste...